דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל

33.28.17.21

-13,500,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-13,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)