דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד המשנה לרוה"מ

33.28.17.21

-9,400,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות משרד המשנה לרוה"מ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-9,400,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-1,500,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)