דלג לתוכן עיקרי
33.28.07.85

הלוואות לתשתית

תקציב מאושר: 2,693,000
תקנה תקציבית בתכנית תיכון (תחת תחום חטיבה להתישבות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב הלוואות לתשתית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,693,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?