דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מקרן קיימת לישראל

33.28.05.87

-
בשנת 2012 תקציב הכנסות מקרן קיימת לישראל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?