דלג לתוכן עיקרי
33.28.05.83

סיוע התיישבותי מותנה

תקציב מאושר: 3,249,000
תקנה תקציבית בתכנית מרחב מרכז (תחת תחום חטיבה להתיישבות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב סיוע התיישבותי מותנה הוא ₪1,230,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,249,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪992,469
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)