דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל

33.28.03.21

-600,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-600,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?