דלג לתוכן עיקרי
33.27.20.02

תפעול מערך הלוואות

תקציב מאושר: 50,000
תקנה תקציבית בתכנית הלוואות לחקלאי בקעת (תחת תחום מענקי השקעות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב תפעול מערך הלוואות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪50,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?