דלג לתוכן עיקרי
33.27.12

תכנית השקעות בקעת

תקציב מאושר: 206,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מענקי השקעות בסעיף משרד החקלאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2012 תקציב תכנית השקעות בקעת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪206,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪206,000 (100%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪1,213,552
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?