דלג לתוכן עיקרי
33.27.05.07

פיילוט נחל חרוד

תקציב מאושר: 1,186,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים לציוד דיג (תחת תחום מענקי השקעות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב פיילוט נחל חרוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,186,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪716,678
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)