דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשתיות לקליטה חקלאית בערבה

33.27.04.08

4,000,000
בשנת 2004 תקציב תשתיות לקליטה חקלאית בערבה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)