דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב הפחתה ליק"ל הוא ₪200,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?