דלג לתוכן עיקרי
33.26.02.07

הכנסות מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית חוק המושבים (תחת תחום הסדרים למגזר החקלאי בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?