דלג לתוכן עיקרי
33.25.14.01

מועצת הזיתים

תקציב מאושר: 527,000
תקנה תקציבית בתכנית מיגזר המעוטים (תחת תחום השתתפויות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב מועצת הזיתים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪527,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?