דלג לתוכן עיקרי
33.25.12.03

מניעת זיהום מקורות מים

תקציב מאושר: 30,000
תקנה תקציבית בתכנית רשויות מרעה - השתתפויות (תחת תחום השתתפויות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב מניעת זיהום מקורות מים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪30,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)