דלג לתוכן עיקרי
33.25.02.11

השתתפות במשרד החוץ

תקציב מאושר: 2,000,000
תקנה תקציבית בתכנית השתתפויות משרדי הממשלה (תחת תחום השתתפויות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות במשרד החוץ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?