דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב השתתפות משרד הבריאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?