דלג לתוכן עיקרי
33.25.02

שיתופי פעולה בין

תקציב מאושר: 13,813,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שיתופי פעולה בין בסעיף משרד החקלאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2012 תקציב שיתופי פעולה בין הוא ₪6,274,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,813,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪15,813,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪13,413,000 (84.82%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪8,498,185
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?