דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפויות משרדי הממשלה

33.25.02

2,000,000
בשנת 2009 תקציב השתתפויות משרדי הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪30,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2009.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?