דלג לתוכן עיקרי
33.24.06.06

הכנסות קרנות חו"ל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קרנות מחקר חו"ל (תחת תחום מינהל המחקר החקלאי בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות קרנות חו"ל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?