דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב קרנות מחקר חו"ל לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪8,956,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪1
תחת סעיף זה מוקצים 336 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?