דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד הקליטה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-700,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪-346,926
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)