דלג לתוכן עיקרי
33.24.03.06

הכנסות גורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית חוות חקלאיות ומופ"ים (תחת תחום מינהל המחקר החקלאי בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב הכנסות גורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?