דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חוות חקלאיות ומופ"ים

33.24.03

24,034,000
בשנת 2005 תקציב חוות חקלאיות ומופ"ים הוא ₪19,924,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪24,034,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,630,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪29,664,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪21,788,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪21,070,000 (71.03%)
  • רכש וקניות: ₪8,594,000 (28.97%)

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪21,393,796
תחת סעיף זה מוקצים 92 תקני כח אדם , ובנוסף 672 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?