דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מכונים ומרכזי מחקר

33.24.02

139,579,000
בשנת 2008 תקציב מכונים ומרכזי מחקר הוא ₪126,739,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪139,579,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪38,272,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪177,851,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪54,069,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪129,155,000 (72.62%)
  • רכש וקניות: ₪37,808,000 (21.26%)

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪118,678,172
תחת סעיף זה מוקצים 458.5 תקני כח אדם , ובנוסף 3,228 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?