דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

האחדת המשרד לאיכות הסביבה

33.24.01.43

-100,000
בשנת 2009 תקציב האחדת המשרד לאיכות הסביבה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-100,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?