דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות הועדה הציבורית לעזבונות

33.24.01.31

-1,349,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות הועדה הציבורית לעזבונות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,349,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-102,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)