דלג לתוכן עיקרי
33.23.05.09

השתתפות המשרד להגנת הסביבה

תקציב מאושר: -150,000
תקנה תקציבית בתכנית השירות לשיתוף בינלאומי (תחת תחום שירות להדרכה ומקצוע בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות המשרד להגנת הסביבה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-150,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)