דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השירות לשיתוף בינלאומי

33.23.05

866,000
בשנת 2012 תקציב השירות לשיתוף בינלאומי הוא ₪56,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪866,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,432,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,298,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,206,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,974,000 (85.9%)
  • רכש וקניות: ₪324,000 (14.1%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪147,534
תחת סעיף זה מוקצים 9 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?