דלג לתוכן עיקרי
33.23.04.03

פעולות מקצועיות

תקציב מאושר: 907,000
תקנה תקציבית בתכנית שירות שדה למים (תחת תחום שרות להדרכה ומקצוע בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב פעולות מקצועיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪907,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪3,142,018
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)