דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרד להגנת הסביבה

33.23.01.13

-20,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות המשרד להגנת הסביבה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-20,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-150,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)