דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירות ההדרכה והמקצוע

33.23

49,781,000
בשנת 2012 תקציב שירות ההדרכה והמקצוע הוא ₪42,401,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪49,781,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,432,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪51,213,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,168,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪38,489,000 (75.15%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,497,000 (4.88%)
  • רכש וקניות: ₪4,840,000 (9.45%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪42,078,026
תחת סעיף זה מוקצים 146 תקני כח אדם , ובנוסף 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?