דלג לתוכן עיקרי
33.22.11.40

שעות נוספות - מסגרת

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ספגת המוח בבקר - (תחת תחום פעולות לחקלאים בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב שעות נוספות - מסגרת לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?