דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ספגת המוח בבקר -

33.22.11

1,377,000
בשנת 2007 תקציב ספגת המוח בבקר - לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,377,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪6,083,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪7,460,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪985,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪7,000 (0.09%)
  • רכש וקניות: ₪7,453,000 (99.91%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪3,900,808
תחת סעיף זה מוקצים 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?