דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב דרום לבנון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪251,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪850,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,101,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪1,101,000 (100%)

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪-187,793
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?