דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב עבודה בלתי צמיתה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪846,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪135,000.
תחת סעיף זה מוקצים 120 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?