דלג לתוכן עיקרי
33.22.05.10

מענק לניקוז תת קרקעי

תקציב מאושר: 4,500,000
תקנה תקציבית בתכנית שמור הקרקע (תחת תחום פעולות לחקלאים בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב מענק לניקוז תת קרקעי הוא ₪5,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?