דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב השתתפויות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-80,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)