דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות רשות המים

33.22.04.11

-805,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות רשות המים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-805,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-592,404
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)