דלג לתוכן עיקרי
33.22.04.11

השתתפות נציבות המים

תקציב מאושר: -800,000
תקנה תקציבית בתכנית דייג (תחת תחום פעולות לחקלאים בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב השתתפות נציבות המים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-800,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-1,213,041
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)