דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות נציבות המים

33.22.04.11

-800,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות נציבות המים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-800,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-1,213,041
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)