דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות במימון גורמי חוץ

33.22.03

288,000
בשנת 2006 תקציב פעולות במימון גורמי חוץ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪288,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪605,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪893,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪6,285,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪605,000 (67.75%)
  • רכש וקניות: ₪288,000 (32.25%)

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪-333,825
תחת סעיף זה מוקצים 588 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?