דלג לתוכן עיקרי
33.22.02.43

השתתפות משרד הקליטה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותים וטרינרים (תחת תחום פעולות לחקלאים בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב השתתפות משרד הקליטה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?