דלג לתוכן עיקרי
33.22.02.23

רכב - קבועות (41)

תקציב מאושר: 1,504,000
תקנה תקציבית בתכנית שרותים וטרינרים (תחת תחום פעולות לחקלאים בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב רכב - קבועות (41) הוא ₪1,359,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,504,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪1,250,329
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)