דלג לתוכן עיקרי
33.22.02.20

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 1,610,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותים וטרינרים (תחת תחום פעולות לחקלאים בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪98,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,610,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪6,755,602
תחת סעיף זה מוקצים 915 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)