דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב הפחתות מדען ראשי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-12,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?