דלג לתוכן עיקרי
33.22.01.01

שיא כח אדם

תקציב מאושר: 17,132,000
תקנה תקציבית בתכנית הגנת הצומח (תחת תחום פעולות לחקלאים בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב שיא כח אדם הוא ₪16,795,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪17,132,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪17,063,110
תחת סעיף זה מוקצים 143 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)