דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות לחקלאים

33.22

169,029,000
בשנת 2012 תקציב פעולות לחקלאים הוא ₪96,848,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪169,029,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,471,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪170,500,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪114,932,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪108,607,000 (63.7%)
  • תמיכות והעברות: ₪466,000 (0.27%)
  • רכש וקניות: ₪53,523,000 (31.39%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪111,442,190
תחת סעיף זה מוקצים 492 תקני כח אדם , ובנוסף 2,415 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?