דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב עבודה בלתי צמיתה (1) הוא ₪20,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪36,000.
תחת סעיף זה מוקצים 12 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?