דלג לתוכן עיקרי
33.21.05.18

השתתפות במשרד המשנה לרוה"מ

תקציב מאושר: 300,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח הכפר (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב השתתפות במשרד המשנה לרוה"מ הוא ₪300,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)