דלג לתוכן עיקרי
33.21.03.96

רזרבה להתייקרויות - מט"ח

תקציב מאושר: 204,000
תקנה תקציבית בתכנית שירות למערכות מידע (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב רזרבה להתייקרויות - מט"ח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪204,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?