דלג לתוכן עיקרי
33.21.02.18

רכב ממשלתי - דלק

תקציב מאושר: 1,096,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב רכב ממשלתי - דלק הוא ₪696,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,096,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪1,765,782
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)